Privacyverklaring

Privacyverklaring

Dutch Horeca Group, gevestigd aan de Zompstraat 20, 8101 HX Raalte, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Zompstraat 20

8101 HX, Raalte

085 238 1999

https://www.dutchhorecagroup.nl

R. Veldkamp is de Functionaris Gegevensbescherming van Dutch Horeca Group. Hij is te bereiken via info@dutchhorecagroup.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dutch Horeca Group verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Dutch Horeca Group verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dutch Horeca Group verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw bestelling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Dutch Horeca Group analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Dutch Horeca Group verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Dutch Horeca Group neemt geen verantwoordelijkheid op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dutch Horeca Group) tussen zit. Dutch Horeca Group gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Microsoft Office.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dutch Horeca Group bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor alle verzamelde persoonsgegevens: 5 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Dutch Horeca Group verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Dutch Horeca Group blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Voor onze website gebruiken wij verschillende cookies. Hiermee kunnen we het gebruik van de bezoekers meten en vervolgens optimale gebruikservaring te bieden. Wij gebruiken de volgende cookies op onze website.

 • Functionele cookies: de functionele cookies zijn ook wel de technische cookies van de website die noodzakelijk zijn voor de functionering van de website.
 • Tracking cookies: de tracking cookies houden individueel surfgedrag bij en stellen profielen op om bijvoorbeeld gerichte advertenties mogelijk te maken.
 • Analytische cookies: met de analytische cookies houden bij bijvoorbeeld de bezoekersstatistieken bij. Door het websitegebruik te meten, kunnen we onze website verder optimaliseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Dutch Horeca Group en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@dutchhorecagroup.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Dutch Horeca Group wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dutch Horeca Group neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@dutchhorecagroup.nl.

Dutch Horeca Group | Catering & Events
Raalte
Heesweg 16
8102 HJ Raalte
Hengelo
Welbergweg 30
7556 PE Hengelo
Contact
085 238 1999 info@dutchhorecagroup.nl
KvK: 82974616

Wij zijn tussen kerst en oud en
nieuw (24 december
tot 2 januari) gesloten!

In deze periode nemen wij
geen aanvragen in behandeling.